Logolink KVIC


Vzdělávací program  je určen pro kvalifikované pedagogické pracovníky dle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), kteří chtějí vykonávat specializovanou činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Doporučená vstupní úroveň digitálních kompetencí je minimálně B1 dle Rámce digitálních kompetencí pedagogů (DigCompEdu).

Program je rozdělen do 12 modulů, které jsou realizovány prezenční nebo online formou a tam, kde je efektivní jsou doplněny o e-learning.

Garantka studia:
Mgr. Blanka Kozáková, blanka.kozakova@kvic.cz; 777-136-410

 

Struktura studia:
Modul 1 Koncepce – 10 h prezenční výuka
Modul 2 Moderní didaktické teorie a ICT – 2 h webinář a 8 h e-learning
Modul 3 Digitální technologie ve VO – 35 h prezenční výuka a 30 h e-learning
Modul 4 Legislativa a počítač ve škole – 2 h webinář a 8 h e-learning
Modul 5 Školní infrastruktura – 15 h stáže a 30 h e-learning
Modul 6 Digitální technologie – 10 h stáže
Modul 7 Práce s informacemi – 2 h webinář a 8 h e-learning
Modul 8 Prezentace školy – 10 h prezenčně a 10 h e-learning
Modul 9 Učení a učení se – 10 h prezenčně a 10 h e-learning
Modul 10 ICT projektově – 10 h prezenčně a 10 h e-learning
Modul 11 Počítač a žák s potřebou podpůrných opatření – 10 h stáže a 10 h e-learning
Modul 12 Změna – 2 h webinář a 8 h e-learning
110 h prezenčně a stáže, 140 h webináře a e-learning, tj. celkem 250 h
Závěrečná zkouška před komisí a obhajoba - 2 h


MODUL 3

Téma 1

Počet h

Lektoři

Digitální technologie ve vzdělávací oblasti (dále jen VO) Informační a komunikační technologie:

- využití digitálních technologií ve vybraných předmětech;

- bezpečná práce žáků na internetu;

- integrace digitálních technologií do ŠVP;

- vytvoření seznamu vhodných online nástrojů pro danou vzdělávací oblast

 

10 h prezenčně (stáž)

5 h e-learning

Mgr. Vlastimil Charvát

Mgr. Libuše Kovářová

Mgr. Lukáš Maršálek, DiS.

Ing. Lenka Satková

Ing. Dagmar Vítková


Kompetence absolventa studia

Absolvent studia je pro působení ve škole vybaven následujícími kompetencemi:

K3: kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů;

a) organizuje a koordinuje využívání digitálních zařízení ve škole;

b) spoluvytváří směrnice a pravidla pro bezpečné používání digitálních technologií ve škole včetně

kyberbezpečnosti;

c) integruje digitální technologie do ŠVP.


Logolink KVIC

MODUL 5

Téma 1

Počet h

Lektoři

Školní infrastruktura

- správa a údržba síťové infrastruktury;

- seznámení se standardem konektivity školy, příkladovým standardem pro pořízení kancelářského hw vybavení (PO MSK);

- bezpečnost digitální infrastruktury;

- zmapování stavu a návrh potřebných úprav LAN školy

 

5 h stáž

10 h e-learning

Mgr. Vlastimil Charvát

Mgr. Radovan Jansa

Mgr. Zdeněk Matúš

Mgr. Karel Moric

RNDr. Jan Veřmiřovský

vždy 1 lektor

Téma 2

Počet h

Lektoři

Cloudové služby:

- seznámení sOffice 365 a Teams

- seznámení sGSuite a Meet

- administrátorská konzole

- aplikování jednoho ztěchto řešení vpodmínkách školy, resp. rozšíření funkcionalit již hotového řešení

 

10 h stáž

20 h e-learning

Mgr. Vlastimil Charvát

Mgr. Radovan Jansa

Mgr. Libor Klubal, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Matúš

Mgr. Karel Moric

vždy 1 lektor

Kompetence absolventa studia

Absolvent studia je pro působení ve škole vybaven následujícími kompetencemi:

K3: kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů;

a) organizuje a koordinuje využívání digitálních zařízení ve škole;

b) spoluvytváří směrnice a pravidla pro bezpečné používání digitálních technologií ve škole včetně

kyberbezpečnosti;

c) vyhledává a navrhuje možné finanční zdroje pro pořízení a údržbu digitální infrastruktury a softwaru;

d) spoluvytváří plán rozvoje školy v oblasti digitálních technologií;

e) integruje digitální technologie do ŠVP;

f) navrhuje a koordinuje provoz informačního systému školy;

g) orientuje se v základních pravidlech projektového řízení.

K4: kompetence k digitálním technologiím (technické a technologické):

a) kvalifikovaně doporučuje dle individuálních potřeb školy školní informační systémy;

b) orientuje se v oblasti moderních digitálních technologií používaných ve školách a ve vzdělávání a aktivně sleduje trendy ve vzdělávání s využitím digitálních technologií;

c) orientuje se v problematice budování, údržby, správy a zabezpečení počítačové sítě;

d) navrhuje postupy a pravidla zabezpečení digitální infrastruktury včetně dat.MODUL 10

Téma 1

Počet h

Lektoři

ICT projektově:

- tvorba plánu rozvoje školy v oblasti digitálních technologií, základní pravidla;

- dotační zdroje, fundraising;

- základní pravidla pro tvorbu a realizaci projektů;

- samostatná práce na ICT plánu školy s využitím online nástrojů.

 

10 h prezenčně

10 h e-learning

Mgr. Vlastimil Charvát

Mgr. Blanka Kozáková

Mgr. Karel Moric

Mgr. Zbyněk Šostý

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.

1 lektor

Kompetence absolventa studia

Absolvent studia je pro působení ve škole vybaven následujícími kompetencemi:

K3: kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů;

a) organizuje a koordinuje využívání digitálních zařízení ve škole;

b) vyhledává a navrhuje možné finanční zdroje pro pořízení a údržbu digitální infrastruktury a softwaru;

c) spoluvytváří plán rozvoje školy v oblasti digitálních technologií;

d) orientuje se v základních pravidlech projektového řízení.