Logolink KVIC

MODUL 5

Téma 1

Počet h

Lektoři

Školní infrastruktura:
- správa a údržba síťové infrastruktury;
- seznámení se standardem konektivity školy, příkladovým standardem pro pořízení kancelářského hw vybavení (PO MSK);
- bezpečnost digitální infrastruktury;
- zmapování stavu a návrh potřebných úprav LAN školy

5 h stáž
a
10 h e-learning

Mgr. Vlastimil Charvát

Mgr. Radovan Jansa

Mgr. Zdeněk Matúš

Mgr. Karel Moric

RNDr. Jan Veřmiřovský

vždy 1 lektor

Téma 2

Počet h

Lektoři

Cloudové služby:
- seznámení s Office 365 a Teams
- seznámení s GSuite a Meet
- administrátorská konzole
- aplikování jednoho ztěchto řešení vpodmínkách školy, resp. rozšíření funkcionalit již hotového řešení.

10 h stáž
a
20 h e-learning

Mgr. Vlastimil Charvát

Mgr. Radovan Jansa

Mgr. Libor Klubal, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Matúš

Mgr. Karel Moric

vždy 1 lektor

Kompetence absolventa studia

Absolvent studia je pro působení ve škole vybaven následujícími kompetencemi:
K3: kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů;
a) organizuje a koordinuje využívání digitálních zařízení ve škole;
b) spoluvytváří směrnice a pravidla pro bezpečné používání digitálních technologií ve škole včetně kyberbezpečnosti;
c) vyhledává a navrhuje možné finanční zdroje pro pořízení a údržbu digitální infrastruktury a softwaru;
d) spoluvytváří plán rozvoje školy v oblasti digitálních technologií;
e) integruje digitální technologie do ŠVP;
f) navrhuje a koordinuje provoz informačního systému školy;
g) orientuje se v základních pravidlech projektového řízení.

K4: kompetence k digitálním technologiím (technické a technologické):
a) kvalifikovaně doporučuje dle individuálních potřeb školy školní informační systémy;
b) orientuje se v oblasti moderních digitálních technologií používaných ve školách a ve vzdělávání a aktivně sleduje trendy ve vzdělávání s využitím digitálních technologií;
c) orientuje se v problematice budování, údržby, správy a zabezpečení počítačové sítě;
d) navrhuje postupy a pravidla zabezpečení digitální infrastruktury včetně dat.