Vzdělávací program  je určen pro kvalifikované pedagogické pracovníky dle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), kteří chtějí vykonávat specializovanou činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Doporučená vstupní úroveň digitálních kompetencí je minimálně B1 dle Rámce digitálních kompetencí pedagogů (DigCompEdu).

Program je rozdělen do 12 modulů, které jsou realizovány prezenční nebo online formou a tam, kde je efektivní jsou doplněny o e-learning.

Garantka studia:
Mgr. Blanka Kozáková, blanka.kozakova@kvic.cz; 777-136-410

 

Struktura studia:
Modul 1 Koncepce – 10 h prezenční výuka
Modul 2 Moderní didaktické teorie a ICT – 2 h webinář a 8 h e-learning
Modul 3 Digitální technologie ve VO – 35 h prezenční výuka a 35 h webinář
Modul 4 Legislativa a počítač ve škole – 2 h webinář a 8 h e-learning
Modul 5 Školní infrastruktura – 15 h stáže a 15 webinář a 15 h e-learning
Modul 6 Digitální technologie – 10 h stáže
Modul 7 Práce s informacemi – 2 h webinář a 8 h e-learning
Modul 8 Prezentace školy – 10 h prezenčně a 10 h webinář
Modul 9 Učení a učení se – 10 h prezenčně a 5 h webinář
Modul 10 ICT projektově – 10 h prezenčně a 10 h e-learning
Modul 11 Počítač a žák s potřebou podpůrných opatření – 10 h stáže a 10 h webinář
Modul 12 Změna – 2 h webinář a 8 h e-learning
110 h prezenčně a stáže, 140 h webináře a e-learning, tj. celkem 250 h
Závěrečná zkouška před komisí a obhajoba - 2 h