Vzdělávací program  je určen pro kvalifikované pedagogické pracovníky dle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), kteří chtějí vykonávat specializovanou činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Doporučená vstupní úroveň digitálních kompetencí je minimálně B1 dle Rámce digitálních kompetencí pedagogů (DigCompEdu).

Program je rozdělen do 12 modulů, které jsou realizovány prezenční nebo online formou a tam, kde je efektivní jsou doplněny o e-learning.

Garantka studia:
Mgr. Blanka Kozáková, blanka.kozakova@kvic.cz; 777-136-410

Odkaz na webovou stránku studia:
https://www.kvic.cz/kurz/1333412350

Struktura studia:
Modul 1 Koncepce – 10 h prezenční výuka
Modul 2 Moderní didaktické teorie a ICT – 2 h webinář a 8 h e-learning
Modul 3 Digitální technologie ve VO – 35 h prezenční výuka a 30 h e-learning
Modul 4 Legislativa a počítač ve škole – 2 h webinář a 8 h e-learning
Modul 5 Školní infrastruktura – 15 h stáže a 30 h e-learning
Modul 6 Digitální technologie – 10 h stáže
Modul 7 Práce s informacemi – 2 h webinář a 8 h e-learning
Modul 8 Prezentace školy – 10 h prezenčně a 10 h e-learning
Modul 9 Učení a učení se – 10 h prezenčně a 10 h e-learning
Modul 10 ICT projektově – 10 h prezenčně a 10 h e-learning
Modul 11 Počítač a žák s potřebou podpůrných opatření – 10 h stáže a 10 h e-learning
Modul 12 Změna – 2 h webinář a 8 h e-learning
110 h prezenčně a stáže, 140 h webináře a e-learning, tj. celkem 250 h
Závěrečná zkouška před komisí a obhajoba - 2 h

MODUL 3

Téma 1

Počet h

Lektoři

Digitální technologie ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie:
- využití digitálních technologií ve vybraných předmětech;
- bezpečná práce žáků na internetu;
- integrace digitálních technologií do ŠVP;
- vytvoření seznamu vhodných online nástrojů pro danou vzdělávací oblast

10 h prezenčně (stáž)

5 h e-learning

Mgr. Vlastimil Charvát

Mgr. Libor Klubal, Ph.D.

Mgr. Libuše Kovářová

Mgr. Lukáš Maršálek, DiS.

Mgr. Karel Moric

Ing. Lenka Satková

Ing. Dagmar Vítková


Kompetence absolventa studia

Absolvent studia je pro působení ve škole vybaven následujícími kompetencemi:
K3: kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů;
a) organizuje a koordinuje využívání digitálních zařízení ve škole;
b) spoluvytváří směrnice a pravidla pro bezpečné používání digitálních technologií ve škole včetně kyberbezpečnosti;
c) integruje digitální technologie do ŠVP.

Logolink KVIC


MODUL 3

Téma 2

Počet h

Lektoři

Digitální technologie ve VO Jazyk a jazyková komunikace:
- využití digitálních technologií ve vybraných předmětech;
- bezpečná práce žáků na internetu;
- návrh integrace digitálních technologií do ŠVP;
- prozkoumání zdrojů na internetu a vytvoření seznamu vhodných online nástrojů pro danou vzdělávací oblast

 

5 h stáž

5 h e-learning

Mgr. Martina Baseggio

Mgr. Zita Havranová

Mgr. Petra Moskva

vždy 1 lektor

Kompetence absolventa studia

Absolvent studia je pro působení ve škole vybaven následujícími kompetencemi:
K3: kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů;
a) organizuje a koordinuje využívání digitálních zařízení ve škole;
b) spoluvytváří směrnice a pravidla pro bezpečné používání digitálních technologií ve škole včetně kyberbezpečnosti;
c) integruje digitální technologie do ŠVP.


Logolink KVIC


MODUL 3

Téma 3

Počet h

Lektoři

Digitální technologie ve VO Matematika a její aplikace:

- využití digitálních technologií ve vybraných předmětech;
- bezpečná práce žáků na internetu;
- návrh integrace digitálních technologií do ŠVP;
- prozkoumání zdrojů na internetu a vytvoření seznamu vhodných online nástrojů pro danou vzdělávací oblast.

5 h stáž

5 h e-learning

Mgr. Iveta Bulawová

Mgr. Tomáš Kopec

Mgr. Ondřejka Langrová

Mgr. Jana Sabolová

Mgr. Jan Šustek

vždy 1 lektor

Kompetence absolventa studia

Absolvent studia je pro působení ve škole vybaven následujícími kompetencemi:
K3: kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů;
a) organizuje a koordinuje využívání digitálních zařízení ve škole;
b) spoluvytváří směrnice a pravidla pro bezpečné používání digitálních technologií ve škole včetně kyberbezpečnosti;
c) integruje digitální technologie do ŠVP.


Logolink KVIC


MODUL 3

Téma 5

Počet h

Lektoři

Digitální technologie ve VO Člověk a příroda:
- využití digitálních technologií ve vybraných předmětech;
- bezpečná práce žáků na internetu;
- návrh integrace digitálních technologií do ŠVP;
- prozkoumání zdrojů na internetu a vytvoření seznamu vhodných online nástrojů pro danou vzdělávací oblast

 

5 h stáž
a
5 h e-learning

Ing. Michal Hlosta

Mgr. Radovan Jansa

RNDr. Patrik Kočí, MSc.

Mgr. Karel Moric

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.

vždy 1 lektor

Kompetence absolventa studia

Absolvent studia je pro působení ve škole vybaven následujícími kompetencemi:
K3: kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů;
a) organizuje a koordinuje využívání digitálních zařízení ve škole;
b) spoluvytváří směrnice a pravidla pro bezpečné používání digitálních technologií ve škole včetně kyberbezpečnosti;
c) integruje digitální technologie do ŠVP.


Logolink KVIC

MODUL 5

Téma 1

Počet h

Lektoři

Školní infrastruktura:
- správa a údržba síťové infrastruktury;
- seznámení se standardem konektivity školy, příkladovým standardem pro pořízení kancelářského hw vybavení (PO MSK);
- bezpečnost digitální infrastruktury;
- zmapování stavu a návrh potřebných úprav LAN školy

5 h stáž
a
10 h e-learning

Mgr. Vlastimil Charvát

Mgr. Radovan Jansa

Mgr. Zdeněk Matúš

Mgr. Karel Moric

RNDr. Jan Veřmiřovský

vždy 1 lektor

Téma 2

Počet h

Lektoři

Cloudové služby:
- seznámení s Office 365 a Teams
- seznámení s GSuite a Meet
- administrátorská konzole
- aplikování jednoho ztěchto řešení vpodmínkách školy, resp. rozšíření funkcionalit již hotového řešení.

10 h stáž
a
20 h e-learning

Mgr. Vlastimil Charvát

Mgr. Radovan Jansa

Mgr. Libor Klubal, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Matúš

Mgr. Karel Moric

vždy 1 lektor

Kompetence absolventa studia

Absolvent studia je pro působení ve škole vybaven následujícími kompetencemi:
K3: kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů;
a) organizuje a koordinuje využívání digitálních zařízení ve škole;
b) spoluvytváří směrnice a pravidla pro bezpečné používání digitálních technologií ve škole včetně kyberbezpečnosti;
c) vyhledává a navrhuje možné finanční zdroje pro pořízení a údržbu digitální infrastruktury a softwaru;
d) spoluvytváří plán rozvoje školy v oblasti digitálních technologií;
e) integruje digitální technologie do ŠVP;
f) navrhuje a koordinuje provoz informačního systému školy;
g) orientuje se v základních pravidlech projektového řízení.

K4: kompetence k digitálním technologiím (technické a technologické):
a) kvalifikovaně doporučuje dle individuálních potřeb školy školní informační systémy;
b) orientuje se v oblasti moderních digitálních technologií používaných ve školách a ve vzdělávání a aktivně sleduje trendy ve vzdělávání s využitím digitálních technologií;
c) orientuje se v problematice budování, údržby, správy a zabezpečení počítačové sítě;
d) navrhuje postupy a pravidla zabezpečení digitální infrastruktury včetně dat.MODUL 10

Téma 1

Počet h

Lektoři

ICT projektově:
- tvorba plánu rozvoje školy v oblasti digitálních technologií, základní pravidla;
- dotační zdroje, fundraising;
- základní pravidla pro tvorbu a realizaci projektů;
- samostatná práce na ICT plánu školy s využitím online nástrojů.

10 h prezenčně

10 h e-learning

Mgr. Vlastimil Charvát

Mgr. Blanka Kozáková

Mgr. Karel Moric

Mgr. Zbyněk Šostý

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.

1 lektor

Kompetence absolventa studia

Absolvent studia je pro působení ve škole vybaven následujícími kompetencemi:

K3: kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů;
a) organizuje a koordinuje využívání digitálních zařízení ve škole;
b) vyhledává a navrhuje možné finanční zdroje pro pořízení a údržbu digitální infrastruktury a softwaru;
c) spoluvytváří plán rozvoje školy v oblasti digitálních technologií;
d) orientuje se v základních pravidlech projektového řízení.