Logolink KVIC


MODUL 3

Téma 3

Počet h

Lektoři

Digitální technologie ve VO Matematika a její aplikace:

- využití digitálních technologií ve vybraných předmětech;
- bezpečná práce žáků na internetu;
- návrh integrace digitálních technologií do ŠVP;
- prozkoumání zdrojů na internetu a vytvoření seznamu vhodných online nástrojů pro danou vzdělávací oblast.

5 h stáž

5 h e-learning

Mgr. Iveta Bulawová

Mgr. Tomáš Kopec

Mgr. Ondřejka Langrová

Mgr. Jana Sabolová

Mgr. Jan Šustek

vždy 1 lektor

Kompetence absolventa studia

Absolvent studia je pro působení ve škole vybaven následujícími kompetencemi:
K3: kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů;
a) organizuje a koordinuje využívání digitálních zařízení ve škole;
b) spoluvytváří směrnice a pravidla pro bezpečné používání digitálních technologií ve škole včetně kyberbezpečnosti;
c) integruje digitální technologie do ŠVP.