MODUL 2

Téma 1

Počet h

Lektoři

Moderní didaktické teorie a ICT:
- zavádění a podpora BYOD a 1:1;
- konektivismus a jeho dopady na výuku;
- sociální sítě ve výuce;
- vlastní ověření ve výuce (Facebook, Edmodo, Instagram apod.) a sdílení zkušeností stouto formou výuky ve skupině.

2 h prezenčně

8 h e-learning

Mgr. Iveta Bulawová

Mgr. Radovan Jansa

Ing. Zdeněk Matúš

Mgr. Karel Moric

Mgr. Martin Vonášek

1 lektor

Kompetence absolventa studia

Absolvent studia je pro působení ve škole vybaven následujícími kompetencemi:
K4: kompetence k digitálním technologiím (technické a technologické):
a) orientuje se v oblasti moderních digitálních technologií používaných ve školách a ve vzdělávání a aktivně sleduje trendy ve vzdělávání s využitím digitálních technologií.