MODUL 4

Téma 1

Počet h

Lektoři

Legislativa a počítač ve škole:
- tvorba směrnic a pravidel, např. řád učeben apod.;
- hygiena a ergonomie;
- bezpečné virtuální prostředí;
- autorské právo;
- licenční politika;
- praktická práce se směrnicemi školy (ukázky aplikování GDPR, archivace dat, nakládání sautorskými právy žáka, BOZP při práci spočítačem apod.) anávrh potřebných úprav

 

2 h webinář
a
8 h e-learning

Mgr. Vlastimil Charvát

Ing. Zdeněk Matúš

Mgr. Zbyněk Šostý

vždy 1 lektor

Kompetence absolventa studia

Absolvent studia je pro působení ve škole vybaven následujícími kompetencemi:
K3: kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů;
a) spoluvytváří směrnice a pravidla pro bezpečné používání digitálních technologií ve škole včetně kyberbezpečnosti.

K4: kompetence k digitálním technologiím (technické a technologické):
a) orientuje se v problematice autorských práv a licencí
b) včetně veřejných licencí (Creative Commons);
c) včetně otevřeného softwaru (Open Source);
d) podílí se na nastavování licenční politiky školy.