Logolink KVIC


MODUL 3

Téma 6

Počet h

Lektoři

Digitální technologie v odborném vzdělávání:
- využití digitálních technologií ve vybraných předmětech;
- bezpečná práce žáků na internetu;
- návrh integrace digitálních technologií do ŠVP;
- prozkoumání zdrojů na internetu a vytvoření seznamu vhodných online nástrojů pro danou vzdělávací oblast.

5 h stáž

5 h e-learning

Ing. Iveta Bulawová

Ing. Michal Hlosta

Mgr. Vlastimil Charvát

Mgr. Zdeněk Matúš

Ing. Lenka Satková

Ing. Jiří Sumbal

vždy 1 lektor

Kompetence absolventa studia

Absolvent studia je pro působení ve škole vybaven následujícími kompetencemi:
K3: kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů;
a) organizuje a koordinuje využívání digitálních zařízení ve škole;
b) spoluvytváří směrnice a pravidla pro bezpečné používání digitálních technologií ve škole včetně kyberbezpečnosti;
c) integruje digitální technologie do ŠVP.