MODUL 10

Téma 1

Počet h

Lektoři

ICT projektově:
- tvorba plánu rozvoje školy v oblasti digitálních technologií, základní pravidla;
- dotační zdroje, fundraising;
- základní pravidla pro tvorbu a realizaci projektů;
- samostatná práce na ICT plánu školy s využitím online nástrojů.

10 h prezenčně

10 h e-learning

Mgr. Vlastimil Charvát

Mgr. Blanka Kozáková

Mgr. Karel Moric

Mgr. Zbyněk Šostý

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.

1 lektor

Kompetence absolventa studia

Absolvent studia je pro působení ve škole vybaven následujícími kompetencemi:

K3: kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů;
a) organizuje a koordinuje využívání digitálních zařízení ve škole;
b) vyhledává a navrhuje možné finanční zdroje pro pořízení a údržbu digitální infrastruktury a softwaru;
c) spoluvytváří plán rozvoje školy v oblasti digitálních technologií;
d) orientuje se v základních pravidlech projektového řízení.