MODUL 3

Téma 1

Počet h

Lektoři

Digitální technologie ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie:
- využití digitálních technologií ve vybraných předmětech;
- bezpečná práce žáků na internetu;
- integrace digitálních technologií do ŠVP;
- vytvoření seznamu vhodných online nástrojů pro danou vzdělávací oblast

10 h prezenčně (stáž)

5 h e-learning

Mgr. Vlastimil Charvát

Mgr. Libor Klubal, Ph.D.

Mgr. Libuše Kovářová

Mgr. Lukáš Maršálek, DiS.

Mgr. Karel Moric

Ing. Lenka Satková

Ing. Dagmar Vítková


Kompetence absolventa studia

Absolvent studia je pro působení ve škole vybaven následujícími kompetencemi:
K3: kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů;
a) organizuje a koordinuje využívání digitálních zařízení ve škole;
b) spoluvytváří směrnice a pravidla pro bezpečné používání digitálních technologií ve škole včetně kyberbezpečnosti;
c) integruje digitální technologie do ŠVP.