MODUL 6

Téma 1

Počet h

Lektoři

Digitální technologie:
- orientace vzákladní nabídce na trhu pro školy;
- posouzení vhodnosti hw/sw pro nasazení ve škole (infrastruktura, ŠVP);
- robotika a programování věcí – jak začít ve výuce.

10 h stáž

Mgr. Libor Klubal, Ph.D.
Mgr. Libuše Kovářová
Mgr. Karel Moric
Ing. Jiří Sumbal
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.

vždy 1 lektor

Absolvent studia je pro působení ve škole vybaven následujícími kompetencemi:

K3: kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů;
a) organizuje a koordinuje využívání digitálních zařízení ve škole;
b) vyhledává a navrhuje možné finanční zdroje pro pořízení a údržbu digitální infrastruktury a softwaru;
c) spoluvytváří plán rozvoje školy v oblasti digitálních technologií;
d) integruje digitální technologie do ŠVP.

K4: kompetence k digitálním technologiím (technické a technologické):
a) orientuje se v oblasti moderních digitálních technologií používaných ve školách a ve vzdělávání a aktivně sleduje trendy ve vzdělávání s využitím digitálních technologií.