Logolink KVIC


Vzdělávací program je určen pro kvalifikované pedagogické pracovníky, kteří chtějí vykonávat specializovanou činnost koordinace školních vzdělávacích programů. Vzdělávací program vychází z podmínek a požadavků stanovených ustanovením § 9 odst. 1 písm. b) vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb.

Vzdělávací program se zaměří na získání vědomostí a dovedností, které umožní absolventům: Motivovat pedagogický sbor; Plánovat tvorbu ŠVP; Identifikovat vzdělávací potřeby jednotlivých učitelů a doporučovat vhodné vzdělávací aktivity; Organizovat a koordinovat tvorbu ŠVP; Koordinovat činnosti související s realizací ŠVP v praxi; Koordinovat proces úprav ŠVP na základě výsledků evaluačních aktivit.

Tento program je rozdělen do 6 modulů, které jsou realizovány prezenčně nebo synchronní online formou (dále webinář) a tam, kde je to efektivní a podpoří získání určité kompetence, jsou modely doplněny o e-learning.

Garantka studia:
Mgr. Jana Mikošková, jana.mikoskova@kvic.cz; 734-790-323

 

Struktura studia:

Modul 1 Kurikulární reforma – 8 h prezenční výuka a 14 h webinář a 4 e-learning

Modul 2 Činnosti předcházející tvorbě ŠVP – 20 h prezenční výuka a 12 h webinář a 4 h e-learning

Modul 3 Tvorba či úpravy ŠVP – 8 h prezenční výuka a 16 h webinář a 8 h e-learning

Modul 4 Realizace ŠVP v praxi – 64 h prezenční výuka a 14 h webinář a 12 h e-learning

Modul 5 Základy manažerské dovednosti – 24 h prezenční výuka a16 h webinář

Modul 6 Praktická část– 16 h

Seminář a konzultace k závěrečné práci – 8 h

Obhajoba závěrečné práce a zkouška před komisí – 2 h

150 h prezenčně a stáže, 72 h webináře a 28 e-learning, tj. celkem 250 h